Vios 1.5G (CVT)

Vios 1.5G (CVT)

Giá bán: 570.000.000đ

Khuyến mãi: Giao Xe Ngay, Đủ Màu

Vios 1.5E (CVT)

Vios 1.5E (CVT)

Giá bán: 540.000.000đ

Khuyến mãi: Giao Xe Ngay, Đủ Màu

Vios 1.5E (MT)

Vios 1.5E (MT)

Giá bán: 490.000.000đ

Khuyến mãi: Giao Xe Ngay, Đủ Màu

Toyota Vios 1.5E CVT (3 túi khí)

Toyota Vios 1.5E CVT (3 túi khí)

Giá bán: 520.000.000đ

Khuyến mãi: Giao Xe Ngay, Đủ Màu

Toyota Vios 1.5E MT (3 túi khí)

Toyota Vios 1.5E MT (3 túi khí)

Giá bán: 470.000.000đ

Khuyến mãi: Giao Xe Ngay, Đủ Màu